Nezaměstnanost v Karlovarském kraji

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci dubna 2022 celkem 7 888 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 137 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (3,95 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,18 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,84 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 68. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Louny, Ústí nad Labem, Ostrava, Znojmo a Hodonín.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 4. 2022 evidováno na úřadech práce celkem 7 888 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 137, tj. 90,5 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 394, tj. o 4,8 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (53,3 %, tj. 4 202). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 346 (4,4 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 912 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci dubna 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 193 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 15,1 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,7 roku a nezaměstnaní byli o 1,2 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že polovina (50,3 %) z nich měla ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 27,3 % uchazečů.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 945 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 157, tj. o 7,5 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (790, tj. 40,6 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 867 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 3,95 %. Po Ústeckém (5,27 %) a Moravskoslezském kraji (4,89 %) se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,64 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,27 %) a Jihočeském kraji (2,37 %).

Karlovarský kraj vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,84 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 68. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Louny, Ústí nad Labem, Ostrava, Znojmo a Hodonín.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (2,78 %), který se umístil na 32. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Ve většině okresů ČR se počet nezaměstnaných v dubnu 2022 ve srovnání s předcházejícím měsícem snížil, nejvíce pak v okresech Jindřichův Hradec (o 13,8 %) a Chrudim (o 12,5 %). Naopak mírný meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v šesti okresech, největší pak v okresech Plzeň – město (o 1,2 %) a Česká Lípa (o 1,1 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 8,5 %).

K 30. 4. 2022 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 665 volných pracovních míst, z toho 899 pro absolventy a mladistvé a 165 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 220 míst, tj. o 3,2 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (2,70, resp. 2,08). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,18, což je pátý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,47 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,71). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,27) a Plzeňském kraji (0,38).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,46 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,05 uchazeče. Pozitivním zjištěním je, že tento údaj se postupně vrací na hodnotu z období před pandemií onemocnění COVID-19.

Zdroj: ČSÚ, Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

, , , , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře