Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci března 2022 celkem 8 282 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 543 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,04 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,20 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 3. 2022 evidováno na úřadech práce celkem 8 282 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 543, tj. 91,1 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 344, tj. o 4,0 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (53,2 %, tj. 4 409). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 372 (4,5 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 920 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci března 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 255 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 15,2 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,7 roku a nezaměstnaní byli o 1,3 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že téměř polovina (48,7 %) z nich měla ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 28,1 % uchazečů.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 102 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 131, tj. o 5,9 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (870, tj. 41,4 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 979 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,04 %. Po Ústeckém (5,21 %) a Moravskoslezském kraji (5,00 %) se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,66 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém kraji (2,41 %) a v Hlavním městě Praze (2,56 %).

V Karlovarském kraji vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,90 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 66. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Bruntál, Chomutov, Louny, Znojmo, Ústí nad Labem, Ostrava, Jeseník, Hodonín a Děčín.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (2,97 %), který se umístil na 37. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Ve většině okresů ČR se počet nezaměstnaných v březnu 2022 ve srovnání s předcházejícím měsícem snížil, nejvíce pak v okresech Jindřichův Hradec (o 16,6 %) a Strakonice (o 12,8 %). Naopak mírný meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán pouze ve třech okresech, a to v okresech Chomutov, Mělník (shodně o 0,9 %) a Most (o 0,4 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 9,4 %).

K 31. 3. 2022 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 885 volných pracovních míst, z toho 966 pro absolventy a mladistvé a 182 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 508 míst, tj. o 8,0 %.

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (2,74, resp. 1,99). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,20, což je čtvrtý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,50 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,70). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,26) a Plzeňském kraji (0,33).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,50 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 2,96 uchazeče. Pozitivním zjištěním je, že tento údaj se postupně vrací na hodnotu z období před pandemií onemocnění covid-19.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře