Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci ledna 2022 celkem 8 752 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 092 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,34 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,41 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 1. 2022 evidováno na úřadech práce celkem 8 752 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 092, tj. 92,5 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 315, tj. o 3,7 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (52,3 %, tj. 4 574). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci ledna 2022 celkem 426 (4,9 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 919 osob se zdravotním postižením.

Nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání (téměř 15 %) byli lidé ve věku 55 až 59 let. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,4 roku a nezaměstnaní byli o 1 rok starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 4 012, tj. 45,8 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 25,6 % uchazečů.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 189 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému tak měsíci došlo k nárůstu těchto uchazečů o 206, tj. o 10,4 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (947, tj. 43,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 147 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,34 %. Po Ústeckém (5,28 %) a Moravskoslezském kraji (5,25 %) se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,73 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém kraji (2,60 %) a v Hlavním městě Praze (2,71 %).

Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,16 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 67. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Bruntál, Most, Chomutov, Znojmo, Louny, Ústí nad Labem, Ostrava, Hodonín a Jeseník.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,32 %), který se umístil na 37. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Ve většině okresů ČR se počet nezaměstnaných v lednu 2022 ve srovnání s předcházejícím měsícem zvýšil, nejvíce pak v okresech Jindřichův Hradec (o 19,3 %) a Prachatice (o 13,2 %). Naopak meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán pouze v pěti okresech, největší pak v okresech Praha – východ (o 4,0 %), Liberec a Praha (shodně o 0,9 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci zvýšil, nejvýrazněji pak v okrese Sokolov (o 4,9 %).

K 31. 1. 2022 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 203 volných pracovních míst, z toho 793 pro absolventy a mladistvé a 173 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 375 míst, tj. o 6,4 %.

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,21, resp. 1,98). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,41, což je čtvrtý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,65 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,76). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,29) a Plzeňském kraji (0,35).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,61 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,68 uchazeče.

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře