Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci listopadu 2021 celkem 8 250 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 579 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,05 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,32 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 11. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 8 250 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 579, tj. 91,9 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 4,2 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (52,7 %, tj. 4 348). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 487 (5,9 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 898 osob se zdravotním postižením.

Nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání byl ve věku 50 až 59 let (25,9 % všech uchazečů). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,2 roku a nezaměstnaní byli o 1,1 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 3 736, tj. 45,3 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 905 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 55, tj. o 2,8 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (795, tj. 41,7 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 899 Kč.

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 5,2 %).

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci listopadu 2021 hodnoty 4,05 %. Po Moravskoslezském (4,94 %) a Ústeckém kraji (4,88 %) se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,77 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,09%) a Jihočeském kraji (2,46 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,75 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 70. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Ostrava, Bruntál, Ústí nad Labem a Louny.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,08 %), který se umístil na 46. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 60 okresech, největší v okresech České Budějovice (o 6,7 %) a Benešov (o 8,2 %), naopak meziměsíční nárůst byl zaznamenán v 17 zbývajících okresech, největší pak v okresech Jeseník (o 13,2 %) a Jičín (o 7,5 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 5,2 %).

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 240 volných pracovních míst, z toho 835 pro absolventy a mladistvé a 214 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 73 míst, tj. o 1,2 %.

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,06, resp. 1,97). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,32, což je čtvrtý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,61 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,71). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,29) a Plzeňském kraji (0,35).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,59 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,62 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře