Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji, Počet nezaměstnaných se v Karlovarském kraji snížil

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci října 2021 celkem 8 612 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 978 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,26 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,40 uchazeče o zaměstnání.

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 10. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 8 612 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 978, tj. 92,6 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 5,0 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (52,9 %, tj. 4 555). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 522 (6,1 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 908 osob se zdravotním postižením.

Nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání byl ve věku 50 až 59 let (25,5 % všech uchazečů). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,9 roku a nezaměstnaní byli o 1,1 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 3 819, tj. 44,3 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 960 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 88, tj. o 4,3 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (795, tj. 40,6 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 008 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci října 2021 hodnoty 4,26 %. Po Moravskoslezském (5,11 %) a Ústeckém kraji (5,05 %) se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,88 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,11%) a Jihočeském kraji (2,51 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,96 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 70. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Ostrava, Chomutov, Ústí nad Labem, Louny a Bruntál.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,27%), který se umístil na 52. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 75 okresech, největší pak v okresech Pelhřimov (o 8,6 %), Domažlice (o 8,2 %) a Zlín (o 7,9 %), naopak nárůst byl zaznamenán pouze ve dvou zbývajících okresech Jičín a Jindřichův Hradec (shodně o 0,2 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 6,5 %).

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 167 volných pracovních míst, z toho 865 pro absolventy a mladistvé a 205 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 6,2 %.

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,04, resp. 1,93). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,40, což je třetí nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,69 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,71). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,29) a Plzeňském kraji (0,38).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,64 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,87 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře