Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci července 2022 celkem 7 227 uchazečů o zaměstnání, z toho 6 538 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných (3,63 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,14 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 7. 2022 evidováno na úřadech práce celkem 7 227 uchazečů o zaměstnání, z toho 6 538, tj. 90,5 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 63, tj. o 0,9 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (55,3 %, tj. 3 996). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 305 (4,2 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 846 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci července 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 050 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,5 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,8 roku a nezaměstnaní byli o 0,8 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že necelá polovina z nich měla ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 27,0 % uchazečů.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 781 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k nárůstu těchto uchazečů o 99, tj. o 5,9 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (735, tj. 41,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 241 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 3,63 %. Po Ústeckém (5,04 %), Moravskoslezském (4,79 %) a Jihomoravském kraji (3,80 %) se tak jedná o čtvrtý nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,35 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,33 %) a Jihočeském kraji (2,35 %).

Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,47 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 67. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Ostrava, Brno, Děčín a Hodonín.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (2,50 %), který se umístil na 22. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Ve většině okresů ČR se počet nezaměstnaných v červenci 2022 ve srovnání s předcházejícím měsícem zvýšil, nejvíce pak v okrese Svitavy (o 10,2 %). Naopak meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve čtyřech okresech, největší pak v okrese Domažlice (o 2,7 %).

V okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil pouze v okrese Sokolov (o 1,5 %), naopak ke zvýšení došlo v okresech Cheb a Karlovy Vary (o 3,4 %, resp. o 1,8 %).

K 30. 7. 2022 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 362 volných pracovních míst, z toho 816 pro absolventy a mladistvé a 185 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala minimální meziměsíční nárůst.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (2,80, resp. 2,18). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,14, což je pátý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,37 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,77). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,33) a Pardubickém kraji (0,47).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,43 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 2,72 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ – Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře