Nominace dobrovolníků na cenu Křesadlo prodloužena. 12. ročník udílení ocenění Křesadlo2020. Nominujte dobrovolníky

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. ve spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem Instand, vyhlašuje již 12. ročník ceny Křesadlo v Karlovarském kraji. KŘESADLO, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství, převezme v rámci slavnostního společenského večera pět dobrovolníků z Karlovarského kraje.

Záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtman Karlovarského kraje, pan Ing. Petr Kulhánek a primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.
Nominovat dobrovolníky ze svého okolí mohou všichni občané – nejen organizace.

Nově je možné nominovat i osoby, které se na dobrovolnické činnosti významně podílely během probíhající pandemie nového typu koronaviru. Nominovaným dobrovolníkem může být i např. člověk, který nezištně pomáhá s nákupem, s doučováním, je psychickou podporou pro někoho ve složité situaci aj.

Kresadlo

„Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný čas a energii ve prospěch někoho jiného? Znáte někoho, kdo hoří nadšením a šíří kolem sebe optimismus, naději, sílu a za sebou nechává kus velmi dobře odvedené práce? Někoho, kdo je naplněn zkušenostmi, pochopením, ochotou pomoci – kdo prostě umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své okolí, kdo si zaslouží cenu „KŘESADLO 2020“? Tak neváhejte, sedněte a pište! Všechny podrobnosti a podmínky akce jsou na internetových stránkách Mateřského centra K.Vary www.materske-centrum.cz, Regionálního dobrovolnického centra Instand www.instand.cz, Národního dobrovolnického centra HESTIE www.hest.cz a na stránkách www.dobrovolnik.cz.

Křesadlo je prestižní ocenění vybraných dobrovolníků replikou historického křesadla za jejich nezištnou dobrovolnou službu. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří je vykonávají. Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Podobné ceny se udělují v USA, existují i v některých okolních zemích, například v Maďarsku, kde ji předává každoročně prezident.

Křesadlo jako předmět je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát, který podle starých vzorů vyrobil opravdové a funkční Křesadlo. Křesadlem se křesá o pazourek, který používali staří Slované a před nimi Keltové.

Návrhy mohou občané/organizace zasílat nejpozději do 7. března 2021 na email kresadlo@instand.cz, či na adresu: Regionální dobrovolnické centrum Instand, Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary.

O držitelích Křesadla 2020 rozhodne devítičlenná komise. Slavnostní předávání cen proběhne 16. dubna 2021 v Hotelu Imperiál. V případě nepříznivé epidemické situace bude slavnostní ceremoniál přesunut na jiný termín.

Každý návrh musí obsahovat: (formulář návrhu lze stáhnout na www.materske-centrum.cz či www.instand.cz

1. jméno a kontakt na kandidáta ceny

2. název města a organizace (je-li organizován), kde působí

3. důvody pro jeho navržení – výstižný popis činnosti kandidáta ceny, např. konkrétní činy, tvořivý nápad, netradiční činnost, zajímavá cílová skupina, přínos pro organizaci, délka dobrovolné činnosti, sloučení profesního života – studia s dobrovolnou činností – uvést něco výjimečného

4. jméno a kontakt na navrhovatele (je-li navrhovatelem právnická osoba – pak její název, místo působiště a jméno zástupce – kontakt, je-li navrhovatelem fyzická osoba – jméno, adresa, kontakt)

Žaneta Salátová, ředitelka Mateřského centra Karlovy Vary, 606 581 369, mckv@seznam.cz

Eva Vodičková, koordinátorka regionálního dobrovolnického centra Instand, 605 001 954, vodickova@instand.cz

Mateřské centrum K.Vary, z.s. bylo založeno v roce 1995. Nabízí inspirativní zázemí a odbornou pomoc rodinám s malými dětmi, posiluje vztahy v rodině, zajišťuje smysluplně strávený volný čas a snadnější návrat do zaměstnání. Vytváří zázemí a odbornou pomoc pro dobrovolníky a organizace pracující s dobrovolníky.

Regionální dobrovolnické centrum Instand působí v Karlovarském kraji od roku 2012. Cílem centra je psychosociální podpora lidí ve složitých životních situacích pomocí dobrovolníků. Podporu poskytuje seniorům, lidem s mentálním postižením, lidem ve zdravotnických zařízení a dětem a rodinám v tíživých životních situacích. V současné době vysílá dobrovolníky do 19 přijímacích organizací v kraji.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře